Nedan finner du de labbinstruktioner som behövs för kursen.
 

   Labbintroduktion
   Fotoelektrisk effekt
   Vätespektrum
   Joniserande strålning
 

  Senast uppdaterad: 05-03-04