Newtons klassiska mekanik upphör att fungera för farter större än ca 0,05c. I relativitetsteorin ska vi undersöka hur tids- och rumsuppfattningen ändras när farten närmar sig c, som för övrigt är en allmän hastighetsbegränsning i naturen.

Den klassiska mekaniken fungerar inte heller när vi kommer ner till atomär storlek. Där släpar alla partiklar runt på en vågegenskap som gör att de kan interferera och ge upphov till stående vågor. Vågegenskapen leder också till en "suddighet" som brukar sammanfattas i form av Heisenbergs obestämdhetsrelationer.

 

 

 

Vi ska introducera det fysikområde som kallas Kvantmekanik och lära oss att lösa den tidsoberoende Schrödingerekvationen. Vi ska också förklara hur apparater såsom elektronmikroskop och sveptunnelmikroskop fungerar.
 

 

 

 

Med hjälp av byggstenarna atomkärna, elektron och foton ska vi konstruera en atommodell som kan användas för att förstå växelverkan mellan strålning och materia. Vi ska t ex förklara hur en laser fungerar och hur röntgenstrålning uppkommer.
 

 

 

 

Till sist ska vi undersöka den självdestruktion som vissa atomkärnor är utsatta för. Vi ska förklara hur radioaktiva sönderfall kan användas för allt från brandvarnare till datering inom arkeologi och geologi.

Kursen har som målsättning att vara allmänbildande och tillämpningar från olika naturvetenskapliga områden kommer därför att behandlas. Det gäller inte minst medicinska tekniker såsom skiktröntgen, magnetkamera, PET-kamera osv.

Tillämpad atomfysik utgör också den bas som behövs om du vill läsa fler valfria fysikkurser.