Tillämpad Atomfysik

 

AKTUELLT

Tyvärr kan kursen inte ges under läsperiod 4 vårterminen 2007 på grund av för få anmälda deltagare.

Kursen går nästa gång i läsperiod 4 vårterminen 2008.

 Kursinnehåll

Laborationsinstruktioner

 
Kursansvarig: Göran Jönsson     Mejl: goran.jonsson(at)ftf.lth.se
Kurslitteratur:

Göran Jönsson och Elisabeth Nilsson: Tillämpad Atomfysik, Teach Support 2005.

Laborationsinstruktioner 2005.

Föreläsningar: Två per vecka.
Räkneövningar: Börjar i läsperiodens andra vecka.
Laborationer Fotoelektrisk effekt (2 h), Joniserande strålning (2 h) och Vätespektrum (2 h)
Studiebesök Atomkraftmikroskop, Elektronmikroskop, Högeffektlaser, Kvantprickar (konstgjorda atomer), Sveptunnelmikroskop
Utdelade papper och annat smått och gott Här finns infoblad, planeringar, övningstentor mm.

Adress: Sölvegatan 16, 223 62 Lund 
Telefon: 046-222 76 65, fax: 046-222 40 17 

Senast uppdaterad: 07-03-02