Kurslaboratoriet för fysik
Lunds Tekniska Högskola

Kursbeskrivning
Atom- och molekylspektroskopi FAF 080

Hem

Kursbeskrivning

Antal poäng: 5. Valfri för: F3, F4, K3, K4. Kursansvarig: Sune Svanberg. Rekommenderade förkunskaper: Atom- och Kärnfysik med tillämpningar eller motsvarande. Undervisningens omfattning: föreläsningar 28 tim, demonstrationer 8 tim, 4 st femtimmarslaborationer (grs 4). Självstudietid: 120 tim. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Slutbetyget är lika med heltalsdelen av tentamensbetyget.

OBS! Kursen kan komma att ges på engelska.


Mål och innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskaper i modern atom- och molekylspektroskopi med särskild tonvikt på praktiska tillämpningar.

Översikt av atomär och molekylär struktur innebärande en fördjupning speciellt vad gäller molekyler. Strålnings- och spridningsprocesser: resonansstrålning, Rayleigh-, Raman- och Mie-spridning. Spektroskopi av inre elektroner: Röntgen- och fotoelektronspektroskopi (ESCA), synkrotronstrålning. Optisk spektroskopi: ljuskällor, spektralapparater, detektorer, optiska analysmetoder. Resonansmetoder: atomstråleresonans, optisk resonansspektroskopi, elektron- och kärnspinnresonans. Avstämbara lasrar: lasertyper, enkelmodgenerering, kortpulsgenerering, kringutrustning. Laserspektroskopi: högupplösande Dopplerfria tekniker, stegvis excitation. Laserspektroskopiska tillämpningar: fjärranalys av luft- och vattenföroreningar, förbrännings- och reaktionsdiagnostik, laserstyrda kemiska reaktioner, isotopseparation, medicinska tillämpningar.

Demonstrationer: Synkrotronstrålning, NMR, laser-radar, koherent Ramanspektroskopi för förbränningsdiagnostik, astrofysikaliska tillämpningar.

Laborationer: Fouriertransformspektroskopi, Nivåkorsningsspektroskopi, Fluorescens- och Ramanspektroskopi, Högupplösande laserspektroskopi, Tillämpad molekylär laserspektroskopi.

Litteratur: Svanberg, S.: Atomic and Molecular Spectroscopy 4th ed. (Springer Verlag, Heidelberg 2004). Handledningar för spektroskopilaborationer.


Välkommen med ideér till:

Atomfysik /LTH
Box 118
221 00 Lund

Senast ändrad 2007-01-23