[header.htm]


Välkommen till
Atom- och Molekylspektroskopi, 5 p

Hem

Schema finns som en pdf-fil här.

Laborations-instruktioner (pdf)
LCS
FTS
MLS
HLS

Läsinstruktion
Huvuddrag

Kursbeskrivning

Kursen går under HT, LP1

Schema för kursen finns här. Teckningslistor för de 4 laborationerna kommer att finnas tillgängliga i anslutning till föreläsningarna.

Kurslitteratur

Kursbok, S. Svanberg, Atomic and Molecular Spectroscopy (Springer Verlag, Heidelberg), 4th ed.


Atomfysik /LTH
Box 118
221 00 Lund

Senast ändrad 2007-05-04

Kursansvarig

Sune Svanberg,
Rum A319

Tfn. 046-2227650

Sune.Svanberg@fysik.lth.se