Grundläggande Fysik för E
Antal poäng: 15 hp (9+6)
Kursansvarig: Lars Engström 
Förkunskapskrav: enligt antagningsnormen

Syfte

Studenten skall utveckla en förståelse av grundläggande begrepp och samband inom både klassisk och modern fysik, vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, tekniska utveckling och som utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning. Kursen skall öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den skall också träna problemlösningsförmåga samt skriftlig redovisning. Kursen ska också, tillsammans med andra kurser i programmet, öva färdigheten att använda högnivåprogram, t.ex.Matlab, som analys- och beräkningsverktyg.

FAFA01:   Fysik - Mekanik och vågor.
FAFA35:   Fysik - Termodynamik och atomfysik.

Översikt

Mekanik och vågor Termodynamik och atomfysik
våg
Atom