Grundläggande Fysik för E 15 hp

Litteratur:

Paul A. Tipler and Gene Mosca:
Physics for Scientists and Engineers, Sixth edition Extended Version.


Åk 1 Lp vt2. FAFA01: Fysik - Mekanik och Vågor (9 hp)

Åk 2 Lp ht1. FAFA35 Fysik - Termodynamik och Atomfysik (6 hp)