Fysik, kurs för D , Gamla kursen - Nedlagd
FAF 106 

OBS! Kursens absolut sista tentatillfällen är: Torsdagen den 20/8 kl. 8-13 i MA9.

NYTT! Du har möjlighet att ställa frågor inför tentan måndagen den 17/8 kl. 13.15-15.00 i sal H421 på Fysicum.

Extentor hittar du här. Anmälan gör du direkt via mail till elisabeth.nilsson(at)ftf.lth.se senast en vecka innan tentan!

Här finns lösningar till tentan 20090527.

 


Antal poäng: 7 (2+5)
Kursansvarig: Studierektor Clas Agnvall 
Förkunskapskrav: enligt antagningsnormen
Prestationsbedömning: För godkänt resultat krävs godkända laborationskurser och godkända inlämningsuppgifter (del 1) och godkänt skriftligt prov (del 2).


Kursens mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i experimentell metodik, optik, atomfysik, termodynamik och statistisk fysik. Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning och skriftlig och muntlig redovisning.  

      Till del 1 

      Till del 2 

 

 

 

 


Adress: Sölvegatan 16, 223 62 Lund 
Telefon: 046-222 76 65, fax: 046-222 40 17 

Senast uppdaterad: 2009-08-10